سینوزیت

علت:عدم تقارن در آجنا و ویشودهی(انسان درونگرا)-افزایش کافا

علاِم:درد پیشانی در ناحیه پیشانی و گونه ها- انسداد بینی- التهای- فشار به سینه پا و در کف پا

آساناخم به جلوها و ماندان در حرکت و توجه به تنفس که خونرسانی به سینوسها بیشتر شود.

کریا:لاگو- کنجال – نتی- (در صورت انسداد)-تنقیه-برای پیشگیری مفید است

مراقبه:در صورت التهاب و عفونت ،تصویر سازی تقویت سیستم ایمنی

پرانایاما:

تنفس از سوراخهای بینی به تناوب و با فشار مخلوطی از کاپلابهاتی و آنالوما ویلوما

مودرا: ماهاسیرس مودرا(دو انگشت شست و سبابه و انگشت وسط رویهم و انگشت حلقه خم به فسمت داخلی شست و انگشت کوچک صاف بماند . روزی سه مرتبه)

غذا:ساتویک

و مالیدن خمیر زنجبیل و زرد چوبه و دارچین به نقطه مورد نظر و

نوشیدنی:شربت لیمو و عسل و زنجبیل- شربت دارچین وعسل

توضیح تکمیلی:مالش پره های بینی و ماساژو ضربه به سینوس ها  وبا روغن بادام شیرین و روغن نارگیل ، آجنا را چرب کنید

روش تکمیلی : د راز بکشید و پارچه ای را در آب حاوی کمی سرکه فرو ببرید و پارچه را دور پاها طوری بپیچید که کف پا و پشت پا و پنجه کاملا پو شیده شود.سپس گردن را به بالا و پایین ماساژدهید، طوری که انگشت میانی با قدرت روی وسط گردن فشار بیاورند،سپس برجستگی دو طرف پیشانی را ماساژ دهید.

چرب کردن آجنا با روغن بادام شیرین و نارگیل قبل از پرانایاما خوب است.