صرع#و #غش

حملات ناگهانی همراه با تغییرات هوشیاری با حرکات غیر ارادی یا تشنج مکرر یا اختلالات حسی یا روانی مثل بی حسی و یکدفعه غمگین شدن.

علل صرع:

50 در صد ناشناخته است و مادر زادی یا ضربه به سر و بعد عفونت و یا سرطان میتواند علت سرع باشد.

انواع صرع:

صرع ناکامل که در آن سطح هوشیاری کامل مختل نمیشودو کامل بیهوش نمیشوند و با نشانه های حرکتی مثل پرش اندامها و عدم تکلم و ملچ و ملوچ وبا نشانه های حسی  ( شنیدن و آوای خاص) و با نشانه های روانی (شادی یا ترس) و نشانه های اعصای خودکار (تغییر فشار و دلپبچه و تغییر نفس ) همراه است.

صرع فراگیر – تونیک و کلونیک = یکدفعه یک جمله فراموش میشود و off میشود.یعنی انقباض و انبساط –

اتو نیک یعنی بدون انقباض

تشخیص قطعی با نوار مغزی بعد از شرح حال از بیماربیماری #صرع به درلیل تخلیه الکتریکی ناگهانی وعدم نظ. وترتیب در نرونهای مغز بوجود میاید. اعصاب یعنی حرکت الکترونها

 

علت:

1-ضربه به سر به خصوص در دوران کودکی  ، که باعث از بین رفتن جند سلول عصبی می شود

.2- غده های مغزی

3- فشار داخلی مغز اگر زیاد شود،به دلیل خونریزی مغزی وحتی تب شدیددر اطفال ، بخصوص کودکان 3تا 5 سال را کنترل کنید تا دچار تشنج نشوند.

یعنی یک سری سلولهای مغز که نابود میشوند در بزرگسالی دچار صرع می شوند.

صرع سه مرحله دارد:

مرحله اول ، فرد دچار حرکات غیر عادی میشود، مثل گریه و فریاد بعد به زمین می افتد

مرحله دوم:تمام عضلات منقبض میشود ،کف از دهان خارج می شود و به سختی نفس میکشد.وگاهی دچار بی اختیاری دفع ادرار میشود.

مرحله سوم: شخص بیهوش میشود تا 5 یا 10 دقیقه بعد به هوش می آید وحالت خوابالودگی دارد.

اگر انقباض بیش از دو هفته طول بکشد احتمالا برای همیشه خواهد ماند.

کمکهای اولیه:

بیمار را به جای آرام و امنی منتقل کنیم و زیر سر یک جسم نرم قرار دهیم و شانه هایش را بالا نگه داریم

لباسهای او را بیرون آوریم

چیزی در دهانش قرار دهیم تا قفل نشود.و اگر قفل شده به زور باز نکنیم

بعد از تشنج فرد خسته است واحتیاج به استراحت دارد.

این افراد غالبا چیزی را به یاد نمی آورند.

بعد از بهوش آمون نوشیدنی شیرین مفید است

راهکارهایی یوگایی:آساناهای درمانی و با حرکت آرام وزیر نظر مربی

شاوآسانا -تکنیکهای مراقبه ای مناسب که فرکانس امواج مغزی را کاهش دهد.و احتمال تحریکهای کانونهای تشنج کاهش یابد.و تمرینات آرام و ترجیحا در جمع نباشد.

پرانایاما:  تنفس کامل ومتناوب

******************************************************************************************************

غش عبارت از بیهوشی کوتاه مدت که در اثر کم شدن حجم خون در مغز است که در اثر خستگی یا خبر های وحشتناک و مناظر وحشت آور. کم خونی وسوءتغذیه یا در دوران نقاهت

علائم:عرق کردن ، فشارخون پایین  ضعف و سیاهی چشم تیرگی پوست و سرد و مرطوب شدن ضربان قلب کم میشود. وتنفس آهسته میشود وسرگیجه دارد و سریع به هوش میاید

کمکهای اولیه:

شخص را بخوابانید و سر را پایین تر از قلب نگه دارید لباس را کم و در هوای آزاد قرار دهید.

اگراحساس سرما کردگرمش کنید.

با گرفتن ماده ای تند وتیز اجلوبینی او ، او را تحریک کنید یا نوک پستان را فشار دهید.