کبد و یوگا

کبد

یبوست به کبد فشار میاورد.

عصبانیت و پر خوری به کبد فشار میاورد.

کبد ، گوشت و تخم مرغ و لبنیات را به اوره تبدیل میکند و از راه کلیه به بیرون فرستاده میشود.

کبد ، مدافع داروهای وارد شده به بدن میباشد.

اگر کار کبد مختل شود، کار کلیه ٓدستگاههای بدن هم مختل میشود

کار کبد، تهیه و ترشح صفراست

کار کبد ذخیره گلیکوژن است

کار کبد دفع مواد زائد است

پوست صورت که به زردی میگراید نشانه حرارت بالای کبد است.

پوست صورت تیره یعنی کبد گرم و خشک است.

افسردگی ،یعنی کبد کارش را درست انجام نداده.

اثرات یوگا روی کبد: آساناهای مخصوص کبد میتواند، خم به پهلوها و پیچها ی ایستاده و نشسته و خوابیده باشند

و همچنین تنفس ها بخصوص تنفس شکمی و تنفس کامل  مفید میباشد

 

 

رژیم غذایی ٢١ روزه ، به منظور تصفیه بدن و فعال سازی دوباره دستگاههای بدن است تا قدرت درمانی نهفته در بدن ، فرصت عمل و انجام وظیفه پیدا کند.

در دوره پاکسازی، مواد سمی بدن را که طی سالیان دراز در بدن جمع شده و سد راه انجام وظیفه آنهاست ، از بین ١-میبرد.

در طول دوره پاکسازی ٢١ روزه ، از خوردن نان ، حتی سبوس دار پرهیز میشود، چون سنگین است و ایجاد یبوست ٢-میکند.

در طول دوره پاکسازی از دخانیات پرهیز میشود ، چون دچار اختلال در دفع مواد زائد ، از طریق مجاری تنفسی ٣-میگردد..

۴-در دوره پاکسازی خلط دهان و بینی بیشتر میشود

۵-در دوره پاکسازی زبان سفید یا زرد یا برادار خواهد شد.

۶-در دوره پاکسازی به هیچوجه از ملین و مسهل ها استفاده نکنید، چون ساختار روده را خراب میکند.

و عملکرد آن را با مشکل مواجه میکند. مسهل ها به باکتری هلی روده آسیب میزند یا نابود میکند.

٧- در دوره پاکسازی از داروهای ادراراور به قصد کمک به کلیه استفاده نشود.

٨- در دوره پاکسازی مصرف چای و ادویه و قهوه و مشروبات الکلی و میوه ترش و نارس ممنوع است.

در دوره پاکسازی و کلا همسشه میوه را با بپوست و هسته بخورید چون مثل آنتی بیوتیک عمل میکندو تلخی آنها برای خون خوبست. میوه باید تازه و آبدار باشذ

٩-در این دوره بیشتر از نخ دندان و ماساژ لثه و آب نمک یا چای نعنا برای سلامت دندانها استفاده کنید

گفته میشود روزه درمانی برای بیماریهای زیر کمک کننده است

زکام ،ناراحتی کلیه و مثانه،بیماری زنان،بیماری پوستی، افسردگی و میگرن،انسداد مجاری رگها،لنف،آسم،آنژین قلبی،سرطان خون،بیماری عصبی،چاقی  ، نقرس، ورم مفاصل ،انواع روماتیسم ، ورم لوزه مزمن