مهناز مهابادی

خانم مهناز مهابادی دکترای ادبیات علوم انسانی و مربی یوگا با سابقه 30 ساله در راه یوگا هم اکنون کلاس رومی یوگا و ریتم زندگی را در گل اندام به عهده دارند.ا،