پراساریتا پادوتان

از سایت علم آیورودا ✨✨پراساریتا پاد اتان آسانا 

( خم به جلو با پاهای باز )✨✨

در این وضعیت عضلات پشت ران ( hamstring ) و پنج عضله جمع کننده پا و عضلات ساق پا شدیدا باز شده وتحت کشش قرار می گیرد –

1 – در تادآسانا بایستید.

2 – پاها را  حدود 3 برابر عرض سر شانه باز کنید . انگشتهای پاها رو به جلو و موازی با هم باشند.

3 – با دم ستون فقرات را کشیده و بلند کرده , قفسه سینه را باز نمایید.

4 – دستها را در راستای شانه ها به دو طرف باز کنید.

5 – دستها را در طرفین کمر بگذارید. لبه خارجی کف پاها موازی و آنها را به زمین فشار دهید .

 پاها صاف و کشیده و کاسه زانوها را با منقبض نمودن عضلات روی پا به بالا ببرید .

6 – دم بگیرید یک کشش طولی به ستون مهره ها بدهید سپس با بازدم از مفصل رانها به جلو خم شوید و نوک انگشتان را در امتداد شست پاها طوری قرار دهید که فاصله بیرونی ساعدها به اندازه پهنای شانه ها باشند .

7 – با دم قفسه سینه را فراخ نموده , ستون فقرات را از ناحیه لگن به جلو بکشید و سر را بالا اورده و به مقابل نگاه کنید .

8 – در صورت انعطاف بیشتر پشت رانها با بازدم کف دستها را با انگشتان باز روی زمین بگذارید و آرنجها را موازی نگه داشته و به عقب خم کرده , سر را به سمت زمین ببرید و در انتها تاج سر را بین دستها روی زمین بگذارید .

9 – وزن را بین دو کف پا تقسیم نمایید و فشار لبه خارجی پاها را روی زمین حفظ نمایید.

💫فواید 💫

این حرکت تا حدی اثرات مشابه و ضعیت معکوس را دارد….

✨ ایجاد انعطاف در مفاصل , عضلات پشت ران و ساق پاها – بهبود گردش خون در ناحیه سر و گلو – انبساط قفسه سینه و رفع تنگی و کوتاهی نفس

✨تنظیم غدد گوارشی و از بین بردن انقباضات شکمی.

محدودیت

🌟آسیب پشت و کمر ( این وضعیت را با زانوهای خم انجام دهید و یا آردا اوتان آسانا (Aedha Uttanasana ) انجام دهید یعنی دستها را به دیوار تکیه دهید , ساق پاها عمود بر زمین و بازوها موازی زمین  و یا از آجرک استفاده نمایید )

🌟 کسانیکه فشار خون بالا یا پایین و مشکلات قلبی دارند , باید این وضعیت را زیر نظر مربی مجرب انجام دهند ….

🌟همچنان

میگرن – پوکی استخوان – مشکلات و بیماریهای چشمی مثل دکولمان شبکیه و فشار چشم بالا , افرادیکه صرع دارند حرکت را  با مشورت پزشک و زیر نظر مربی با تجربه انجام دهند…..

ممنوعیت برای خانمها در دوران پریود

پراساریتاپادوتان=Prasaritapadotan