یوگا چیست؟

khodshenasi

مقدمه

یوگا هنر درست زندگی کردن است

خداوند متعال در نهاد نوع آدمی، ویژگی ای به ودیعت گذارده که همواره او را به تفکر و جستجو پیرامون ماهیت خویش و محیط اطرافش وا می دارد. نیاکان فرزانه و اندیشمند ما، برای دست یافتن به راز بزرگ آفرینش و بدنبال رد پائی از جهان آفرین هستی بخش ، روشهای بسیاری را یافتند که در این راستا هر چه به ایشان می رسید چیزی نبود مگر وحی و الهاماتی که از سوی خداوند مهربان برای راهنمائی بندگان مشتاق و حقیقت جو بر آنان فاش و آشکار می گشت. شاید آریائیان هند امروز در پی کشف حقایق برتر، این نقطه را برگزیده، از نیاکان آریائی ما جدا گشته و راه یوگا را در پیش گرفتند.

فلسفه یوگا

فلسفه یوگا یکی از شش فلسفه هند بوده که راما کریشنا در مورد آن می گوید: بوسیله یوگا یک هندو، هندوی بهتر، یک مسیحی، مسیحی بهتر، یک یهودی، یهودی بهتر و یک مسلمان، مسلمان معتقدتری خواهد بود.

تاریخچه یوگا

در مورد تاریخچه یوگا چندین نظریه وجود دارد و آن اینکه فیزیکدان و فیلسوف هندی، پاتانجالی که در دو قرن قبل از میلاد می زیسته ، برای اولین بار و با نوشتن کتاب یوگا سوترا، یوگا را بطور نسبتآ کامل به جهانیان شناساند که یکی از معتبرترین مدارک است و تا بحال شرح ها و تفاسیر زیادی بر آن نوشته شده است که البته این حکیم اعتراف می کند که بهیچ وجه مؤسس مکتب یوگا نیست، بلکه تعلیمات و فلسفه های گوناگون را در مورد یوگا جمع آوری کرده و بهترین آنها را به صورت نوشته در آورده و بر طبق نظریات دیگر کریشنا را مبتکر سیستم یوگا معرفی میکند.در روایاتی ، منشأ یوگا از آرییها بوده و سپس در کشور هندوستان به هر نحوی که بود توسط افراد هوشیار و زیرک رشد کرده و هر روز به دامنه تمرینات و فعالیتهای آن افزوده شده است .

یوگا چیست ؟

یوگا یعنی یکی شدن با روح هستی ،قرار گرفتن جزءدر کنار کل.پیوند و آشتی با طبیعت.

یوگا راهی است که یک سالک با خویشتن خویش آشتی کند و به درون خویش باز گردد و در یک بازنگری نیروهای نهفته خویش را از قید و بندهای بیهوده رها ساخته و به کار میگیرد و خویشتن خویش را صیقل داده و به محک آزمایش می گذارد تا وجود خود را قادر به دیدن حقیقت کند.

هر کس به اندازه درک خود از یوگا راه خوشبختی و کامیابی را در می یابد.

دستورات یوگا متنوع می باشد ولی نتایج آن همه یکی است و آ« عبارت از خود آگاهی و خودشناسی و درک خویشتن خویش.

با رعایت دستورات یوگا به سادگی میتوان بر احساس خود مسلط گشته و به خوشبختی همیشگی دست یافت

اثرات یوگا به حدی است که تک تک سلولها ی بدن از آن متاثر می گردد.اثراتی عمیق و درونی که جسم و روح را از آلودگی ها پاک میکندو انرژی سرشار از نشاط بی پایان ،چشمانی نافذ و هوشیار و آرامشی عمیق به وسعت دریا و قدرت تمرکز خارق العاده میبخشد.

news01

یوگا طریقی است که دانایان روشن نهاد و اندیشمندان برای رسیدن به رستگاری و پیوستن به مبدأ هستی از آن بهره جسته و در این راستا به موفقیتهای شگرفی دست یافتند.

یوگا روشی است آزاد برای حصول معرفت و شناخت زوایای پنهان و تاریک وجود و راهی برای دستیابی به مراتب خودشناسی و خدا شناسی.

برای آنکه قدم در این راه می نهد هیچ نیازی نیست که پیرو مرام یا مسلک و یا متعلق به گروه، طبقه، یا کیش خاصی باشد. یوگا دعوتی است به تقوا و راستی، از همه کسانی که می کوشند خود را از بند اسارت نفس رها ساخته و خویشتن و آفریدگار خویش را بهتر و بیشتر بشناسند و در این راه از هیچ کوششی و ریاضتی روی گردان نیستند.

رهرو یوگا به هر مرام و یا مذهبی که باشد می تواند از این روش برای پاکسازی فکر و روح و برای استحکام بخشیدن به پایه های ایمان خود بهره گرفته و با دنبال نمودن آن به پالایش وجود خویش و زدودن غبار فراموشی و غفلت از گوهر درخشان وجود پرداخته و به رستگاری پویا و بالنده دست یابد.

یوگا روشی است فرا روانشناسانه برای کشف رازهای درون و حقیقت وجود انسان، به عبارتی، گرایش به یوگا، یعنی تمایل به خود شناسی بیشتر و از آن طریق پی بردن به عظمت آفریدگار یکتا و آفرینش بینهایت او و در نهایت ایجاد توانائی بازگشت به سوی خداوند در خود.

در یوگا از راه هماهنگی میان تن و روان، تفکر و عمل، کشتزار وجود خیش کنکاش خورده و زیر و رو می گردد و ذهن و شعور با اندیشه های لطیف و ژرف عارفانه و الهی بارور می شود و چشم دل رهرو به حقایق اعلی گشوده می شود.

با یوگا رهرو به درک چیستی و ماهیت وجود خویش و کائنات پی برده و در نهایت حرکت کلی خویش را با جریان و هدف غائی آفرینش و آفریننده، همنوا و هماهنگ می کند.

یوگا تلویحاً به معنای رام کردن نفس نیز بکار برده میشود. ولی جامع ترین معنی آن ((اتحاد)) است . هدف نهائی یوگی رسیدن به سر چشمه هستی و در آخر پیوستن به معبود و معشوق ازلی و ابدی می باشد و یوگی واقعی کسی است که استوار و بدون انحراف در این راه پر مخاطره و بلند گام بردارد.

و آخرین حرف این که : یوگا به ما کمک میکند تا بتوانیم خود را درک کنیم که چه هستیم؟ از کجا آمده ایم؟ در اینجا چه می کنیم؟و به کجا میرویم؟ خوشبختی نهائی و حقیقی چیست؟ خدا کیست؟ چگونه می توان ربطه خود را با او فهمید؟ و چگونه میتوان به خوشبختی رسید؟

راههای مختلف یوگا:

یوگا روش ها و کانالهای مختلفی است که هدف تمامی آنها گشودن بند از روح مقید و نجات از لذات دروغین مادی و ارائه شادمانی های واقعی و آگاهانیدن حقیقی خداست که رایجترین آنها سبک آشتانگا یوگا میباشد که به یوگای هشتگانه نیز معروف است و آن عبارت از هشت مرحله، که به شرح زیر می باشد:

یاما- نیاما-آسانا-پرانایاما-پراتیاهارا-دهارانا- دهیاناو سامادی

در یاما و نیاما، رهرو هر گونه خصوصیات ناپسند را از خود دور میکند و خود را به صفات پسندیده و خدای گونه می آراید (تزکیه و تهذیب نفس).

آساناهای یوگا دردها را از بین برده و از دردهای بعدی پیشگیری می کند و زیبائی و سلامتی و روشنی را در اندامها بوجود می آورد.

این حرکات آرام و آهسته، نه تنها در بیداری آگاهی و در نتیجه کنترل بدن شما سهم بسزائی دارد، بلکه فکر شما را از شر ترس ها و نگرانیها مصون نگه داشته، برای رسیدن به اعتماد و اطمینان به نفس، کمک موثری هستند.

پرانایاما، یکسری تمرینات کنترل تنفس است که مخصوص نگهداری و ابقای سلامتی، آرامش فکر، ثبات فکر و سکون آن است زیرا زمانیکه تنفس منظم نباشد، فکر هم ثبات نمی گیرد

. در پراتیاهارا با تحت کنترل در آوردن حواس پنجگانه، ما یاد می گیریم ناظر افکار خود باشیم بدون آنکه با آنها یکی شویم چنانکه گوئی در جائی نشسته ایم و به پرواز گروهی پرنده در آسمان می نگریم، بدون آنکه با آن به پرواز درآئیم.

در مرحله ششم یا دهارانا، شخص به یک چیز متمرکز می شود و فقط آن را میبیند.

در مرحله هفتم یا دهیانا که بدون انجام یاما و نیاما ممکن نیست، شخص یاد می گیرد با وجود افکار مختلف، فقط به یک فکر سوار شود و جولان نماید و بر آن متمرکز گردد و در مرحله آخر حالتی که در آن شخص در هدف خود جذب می شود و با فکر خود یکی می گردد و عالیترین مرحله عملکرد ذهن و قدرت شناخت انسان است و آرامش نهائی، یعنی بودن با آنچه که هست بدون هیچ قضاوتی.

جنبه های طبی یوگا:یوگا باعث جلوگیری و معالجه بیماری های مختلف میگردد.

ناراحتی های عصبی ،اختلالات غدد داخلی،فشار خون ،تنگی نفس،سردردهای مزمن ،زانودردهای مزمن ،آرتروز مفاصل ،بیماریهای قلبی و عروقی،سینوزیت ،آسم،جلوگیری از پیری زودرس و رفع چروک صورت ،ترک اعتیادهای مختلف ،چاقی زیاد و لاغری مفرط،بی خوابی ،ریزش مو،دیسک کمر ،نگرانی و اضطراب،یبوست ،بی خواب ،تشتت فکری،رفع خستگی های روزانه و مزمن،ایجاد شادابی و نشاط و نظافت پوست ،قدرت اراده و تصمیم گیری،شهامت،تعادل روانی و صدها مورد دیگرو تکامل دهنده که تنها در صورت تجربه آن میتوان به صحت و سقم آن پی برد.

یوگی کیست ؟

یوگی یا عابد کسی است که در مرحله استغراق بدون وقفه و خود بخود می رسد .

او بدنیای روحانی و خداوند در همه حال متصل است که این راه بس، دشوار و طولانیست.

یوگی همیشه و در همه حال از خداوند سخن می گوید و همه موجودات در نظر او یکسان و قابل احترام هستند زیرا در نظر او همه موجودات آیات و اجزاء خداوند بوده و از او جدا نیستند.

کسی که در یوگا قدم بر می دارد به دلیل انجام تمرینات و تربیت روحانی که تحت تعالیم این ورزش روحانی به آن تن در می دهد، صفات والای انسانی را در خود بیدار کرده و بدون شک فقط بسوی کمال پیش میرود.

بخل و کینه و خشم در یوگی از بین رفته و در مقابل سختیها، چین و شکنی بر پیشانیش پدیدار نمی شود.

یوگی همه موجودات را دوست می دارد، بر همگان می بخشاید و با پذیرشی که نسبت به سختیها در خود ایجاد کرده بر نفس خود مسلط می گردد. یوگی با دید یکسان به همه نگاه می کند و در چشم او خویش و بیگانه محترمند.

یوگی همه موجودات را از خداوند و در همه موجودات طبیعت، سر نوشت و آفرینش چیزی جز او نمی بیند و در راه او و برای او گام بر می دارد هر چند که حرکت خویش در این راه را هم به اذن و لطف پروردگار میداند.

اگر یوگی قادر باشد حتی ما را یک قدم بسوی آسودگی خیال، آرامش و سرور قلبی پیش برد، یعنی خواسته های فطری و حقیقی بشر، در آن صورت لزوم گسترش این دانش در این عرصه جامعه آشکار خواهد شد.

ما از شما می خواهیم پیش از هر قضاوتی یوگا را تجربه کنید و بگوییم فارغ از هر بحث و اعتقادی یوگا می تواند آشتی و پیوندی با ( خود) باشد. فنون و آموزش های کاربردی یوگا قادر است نگرشی نو و آرامشی عمیق و سرور قلبی را به انسان ارزانی دارد زیرا علوم وابسته به یوگا، سلامت، هماهنگی جسمی و روانی را توسعه داده و روحیه صلح و دوستی را بین افراد تقویت می کند.

برای انجام آساناهای یوگا باید به نکات زیر توجه کرد:

1-در مکانی ساکت با لباسی راحت و مخصوص یوگا با شکمی تقریبآخالی با معلمی آگاه ،حرکات را در کمال آرامش و بدون عجله انجام میدهیم