آزمون پایانی مربیگری یوگا درجه سه

آزمون پایانی مربیگری یوگا درجه سه که در تاریخ 98/7/4 برگزار شده است.

مدرس: خانم‌ها معجمی و چرخگرد

کمیته یوگا استان البرز-صانعی