آیا قبل از خواب حرکات کششی انجام می دهید؟

بر اساس چندین مطالعه، بین حرکات مراقبه ای ( یوگا و تای چی ) و خواب بهتر؛ رابطه ای وجود دارد و این افزایش کیفیت خواب با کیفیت بهتر زندگی مرتبط می باشد. حرکات کششی به شما کمک می کند تا به جای تمرکز روی هر چیز آزاردهنده ای که درآن روز اتفاق افتاده است، با بدن و تنفس خود هماهنگ شوید. آگاهی از بدن همچنین می تواند شما را به سمت هوشیاری رهنمون کند که نه تنها یک راه عالی برای مراقبت از خود است بلکه در واقع به شما کمک می کند تا خواب بهتر و با کیفیتی نیز داشته باشید.

حرکات کششی همچنین دارای مزایایی برای جسم نیز است و به شما کمک می کند تا درد عضلات، فشار و گرفتگی های حرکتی پا را که ممکن است هنگام خواب اتفاق بیفتد، تسکین دهید.