بیماری کرونا وراههای حفاظت از خود

علاِم این بیماری :سرفه خشک و تب . با آبریزش بینی و با گلودرد وبدن دردمیباشد.

افراد آسیب پذیر شامل بیماریهای قلبی عروقی و کلیوی وکبدی و دیابت  و افراد باسابقه سرطان ونقص ایمنی  و ایدز و کسانی که طولانی مدت کورتون مصرف کرده انهد و مادران بار دار وشیرده میباشد.

بهترین راه پیشگیری قطع ارتباط با مکانهای شلوغ و رعایت نظافت دستها و پرهیز از روبوسی ودست دادن و ضد عفونی کردن دستها که به چشم و دهان و بینی مالیده نشود.در مجامع شلوغ استفاده از ماسک الزامیستودر فاصله بیش از 2  متر با افراد قرار گرفته شود.

وساِیلی که از بیرون تهیه میشوند باید  قبل از ورود به خانه ،به روشی صحیح ضد عفونی گردند.

.

.