جهش هلالی (Anjaneyasana )

این حرکت خوب است چون باعث باز شدن مفاصل را می شود، چون مفاصل ران به خاطر نشستن زیاد همیشه در حالتی نیمه خم قرار دارند. جهش باعث کشش تاندون فلکسور ران در جلوی قسمت بالایی ران و لگن و همچنین تقویت پاها و عضلات پشت می شود. بالا بردن دستها به طرف بالای سر باعث می شود به چالش حرکت اضافه شود و عضلات شانه ها تقویت شوند. چگونه انجامش دهیم: به شکلی که در حرکت سر رو به پایین ( حرکت اول ) گرفتید درآیید، پای راست را جلو و بین دو دست قرار دهید، مطمئن شوید که زانوی پای راست درست بالای مچ پای راست قرار دارد تا از مفاصل زانو محافظت شود. روی سرانگشتان پای عقبی بیایید و ران سمت چپ را جلو بیاورید، با این کار هر دو سمت ران در یک خط قرار میگیرند، با فرو دادن نفس میان تنه را بالا بیاورید و هر دو دست را به سمت بالا بکشید. دو دست را به سمت یک دیگر بچرخانید تا روبروی هم قرار بگیرند. اگر این حرکت برایتان خیلی چالش برانگیز است زانوی پای راست را روی زمین قرار دهید. همین حرکت را با پای دیگر نیز تکرار کنید.