حرکت تعادلی در یوگا

در طول زمان ، با افزایش سن و عدم انجام تمرینات فیزیکی مناسب نه تنها عضلات و ماهیجه ها ضعیف شده و حجم عضلات کاهش می یابد، بلکه مغز نیز تحلیل می رود و مانند بخش های دیگر بدن ضعیف می شود. درواقع مغز ما همانند یک عضله است که می تواند با تمرینات مناسب تقویت می شود.

پژوهشگران معتقدند همانگونه که تمرینات ورزشی به نیرومند کردن عضلات و مفاصل کمک می کند، انجام تمرینات هدفمند نیز می تواند تواناییهای مغز را افزایش دهد.

یکی از توانایی ها و کارکردهای مغز ایجاد و حفظ تعادل در بدن است. دو مرکز مهم تعادل در بدن مخچه و گوش داخلی است.

مخچه به عنوان دومین بخش بزرگ مغز در ایجاد هماهنگی عضلات، زمان بندی فعالیت های حرکتی و کنترل تعادل نقش بسیار مهمی ایفا می کند. بسیاری از اطلاعات حسی از چشم، گوش، پوست، عضلات و مفاصل به مخچه می رسند. مخچه با داشتن این اطلاعات در هر لحظه از وضعیت تعادلی بدن مطلع است و در حالی که خود برخی حرکات را کنترل و هدایت می کند، می تواند در انجام حرکات موزون و ماهرانه مربوط به نشستن، ایستادن، راه رفتن، دویدن و غیره به قشر مخ کمک کند.

به طور کلی تعادل، توانایی حفظ بدن بر مرکز ثقل آن است که ممکن است با روند افزایش سن مختل شده و موجب بروز مشکلاتی در فعالیت های روزمره و همچنین کاهش تمرکز شود.

انجام تمرینات تعادلی در یوگا به صورت منظم و مستمر با افزایش ارتباط بین دو نیمکره مغز نه تنها به بهبود و حفظ تعادل ،ایجاد تمرکز و تقویت عضلات، استخوانها و مفاصل کمک می کند، بلکه موجب آرامش ذهن، متعادل شدن احساسات و افزایش آگاهی و اعتماد به نفس می شود.

به علاوه آساناهای یوگا در ایجاد آگاهی از تقسیم وزن بدن بر روی پاها و موقعیت و وضعیت بدنی مفید هستند.

تعادل و هماهنگی بدن به فرد این امکان را می دهد که با حفظ توازن، آزادانه، باثبات و انعطاف پذیری بیشتری حرکت کند.

بر اساس نتایج تحقیقات می توان گفت تمرین های تعادلی می تواند سبب بهبود زمان تعادل و همچنین حس عمقی در مفاصل زانو و مچ پا شده و نیز در بهبود سطح سلامتی موثر هستند. همچنین می تواند در کاهش خطر افتادن و آسیب، به خصوص در سالمندان مفید واقع شوند.

تمرین های تعادلی در عین داشتن شباهت ها و اشتراکات بسیار، تفاوتها و چالش های خود را دارند. بسیاری از این تمرینات عضلات میانی بدن و پاها را درگیر می کنند.

رویکرد شما در انجام تمرینات در پیشرفت شما اهمیت دارد؛ به این معنی که در انجام حرکات تلاش، پشتکار و صبر را مد نظر قرار دهید.

به عنوان نمونه از تمرینات زیر در جهت افزایش و حفظ تعادل در بدن می توان بهره برد:

ویرکش آسانا (درخت)

ابتدا در وضعیت تاداسانا بایستید، وزن بدن را روی پای راست ببرید، پای چپ را از زانو خم کنید و با کمک دست، کف پا را داخل و بالای ران پای راست بگذارید، زانوی پای چپ را عقب بکشید و لگن را روبرو نگه دارید؛ با دم دستها را بالای سر ببرید، آرنج ها صاف و کف دستها یکدیگر را لمس می کنند. برای حخظ تعادل به یک نقطه در مقابل خود خیره شوید.

پس مکث کافی حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.