زیاده روی در یوگا

آیا انجام بیش از حد یوگا بد است؟ البته. آسیب دیدگی در هر ورزشی ممکن است اتفاق بیفتد، اما خطر صدمات جدی در صورت انجام بیش از حد یک ورزش خاص، از جمله یوگا زیاد است. به عنوان مثال، قرار دادن وزن کامل بدن بر روی دست‌ها ممکن است باعث آسیب به مفاصل شود.