سبک آنوسارا (Anusara) یوگا

آنوسارا بر بالا بردن روحیه تأکید دارد. هدف این سبک یوگا، گشودن قلب شما برای ارتباط با امر الهی در اطرافیان است. این نسخه یوگا نسبتاً جدید و غربی شده است که توسط جان دوست، مربی آمریکایی تآسیس شده است.

آئوسرا شامل تمرین پنج اصل جهانی هم ترازی است که به شما امکان می‌دهد فرم بدن خود را اصلاح کرده و عدم تعادل بدن را از بین ببرید.