سبک اینگار (Iyengar) یوگا

اینگار نوع دیگری از یوگا که برای کمال گرایان بسیار مناسب است، حول محور دقت و صحت می‌چرخد.‌. اینگار به شما اجازه می‌دهد هنگام انجام کشش‌ها، آرامش کامل داشته باشید.

این نوع یوگا نه تنها برای مبتدیان مناسب است، بلکه به دلیل لوازم مفید و سرعت آرام و ملایم به افراد مسن و معلول نیز اجازه می‌دهد تا تمرین‌های خوبی انجام دهند.