سبک یین (Yin) یوگا

روز کاری طولانی و پُراسترسی داشته‌اید؟ پشیمان نخواهید شد که یک ساعت در یک کلاس یوگای یین، جایی که برای مدت طولانی (به طور معمول سه تا پنج دقیقه) شرکت کنید.

این روش با استفاده از بافت‌های همبند اطراف مفاصل، امکان انجام یک روش درمانی را فراهم می‌کند. یین یوگا آرامش را تشویق می‌کند و در عین حال شما را برای صبوری به چالش می‌کشد.