سر گیجه، از عوارض جانبی یوگا

سرگیجه باعث ایجاد احساس عدم تعادل و همچنین احساس چرخش محیط اطراف به دور سر هست. سرگیجه ناشی از یوگا یکی از رایج‌ترین عوارض و مضرات یوگا هست که بعد از انجام برخی از تمرینات یوگا مانند ایستادن و تعادل روی سر (headstand) و Urdhva Dhanurasana ایجاد میشه. زیرا این حرکات به گونه‌ای انجام میشن که باعث ایجاد وارونگی سر شده و احساس سرگیجه رو به همراه خواهند داشت.