طراحی تمرین

به عنوان یک مربی باید چند سوال رااز خودتان بپرسید:

چه چیزهایی ورزشکار قادر به انجام آنهاست؟

چه موقع قادر به انجام آنهاست؟

چه نتیجه ای قرار است بگیریم؟

چه تمریناتی الویت دارند؟

جواب؟ ابتدا زمان رابه قسمتهای مختلف با اهداف مختلف ،با تاکیدات مختلف تقسیم میکنیم.تا ورزشکار بهترین نتیجه را داشته باشد.\

کیفیت باید به کمیت در بیاید  تا قابل کنترل و ارزیابی و هدابت باشد تا شخص قوی تر شود ولی خسته نشود.

مثلا المپیک هر ۴ سال یکباراست و ۴ سال فرصت برای تغییر هست.

ولی کار ما ممکنه ۳ ماهه باشد.و بخواهیم نتیجه را در ۳ ماه بدست آوریم\

 

به عنوان مثال برای زانو دردی:

۱-آماده سازی – با تمرینات عمومی-هدف،توانایی حرکتی و افزایش مهارت حرکتی- ۸-۱۲ جلسه

۲-مهار درد، حرکات تخصصی ، هدف مهار درد- ۶-۸ جلسه ،در این مرحله باید شدت تمرین در نظر گرفته شود.و اشکالهای فیزیکی و ضعفها بد طرف گردد.

۳-تقویت عضو-حجم تمرینات بالا رود- هدف ،حفظ سلامتی مناسب، ۶-۸ جلسه ، در این جلسات تمرینات افزایش قدرت اعمال میگردد.

در طراحی تمرینات، اول اکستنشن و بعد انقباض.