معرفی انواع یوگا

در اواسط قرن بیستم میلادی در شمال و جنوب هند اساتیدی پیدا شدند که کمر همت به توسعه یوگا از طریق آموزش، تالیف و تربیت شاگرد آن یوگا بستند تا این روش خوب زیستن هر چه بیشتر در بین جهانیان گسترش یابد. آنان دریافتند تغییر در سبک سنتی یوگا شکل و شمایل اصل و اساس یوگا می تواند به خواسته های نسل جدید، تغییر سبک زندگی، جامعه ای که هر روز پرتنش تر می شود و بالاخره افزایش مشکلات انسانها با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی منطبق باشد پاسخ مثبت دهد. سبکهایی را ابداع کردند.

از جمله اساتید مطرح آن دوران دکتر سوامی شیواناندا  Dr Swami Sivananda(۱۹۴۳-۱۹۸۷) بود که در منطقه ریشی کش Rishikesh هیمالیای هند مرکزی را به نام انجمن زندگی الهی Divine life Society  ایجاد کرد و ضمن آموزش و ترویج علوم مرتبط با فلسفه یوگا و انتشار حدود ۳۰۰ جلد کتاب به تعلیم و تربیت پرتوجویان متعددی پرداخت که از بین آنان سه نفر مبادرت به ابداع سه سبک مختلف یوگا کردند که خیلی زود در جهان فراگیر شد. این سه شاگرد دکتر سوامی شیواناندا عبارتند از: سوامی ساتیاناندا Swami Satiananda (۲۰۰۹-۱۹۲۳م) که مدرسه یوگای بیهار را بوجود آورد و سبک یوگای بیهار را ابداع کرد بدنبال آن سوامی ویشنو دواناندا  Swami Vishnu Devananda (۱۹۲۷-۱۹۹۳م) ابتدا به آمریکا و سپس به کانادا عزیمت کرد، او ضمن راه اندازی بزرگترین مرکز یوگا به نام کمپ یوگا Yoga Camp دهها آشرام و مرکز یوگا در کشورهای مختلف جهان راه اندازی کرد و همزمان سبکی از یوگا را ابداع و آن را به احترام استادش سبک یوگای شیواناندا نام نهاد، سوامی سات چیدا ناندا  Swami Satchidananda (۲۰۰۲-۱۹۱۴م) دیگر شاگرد سوامی شیواناندا هم به آمریکا عزیمت کرد و پس از مدتی سبک یوگای اینتگرال را بوجود آورد.

چند سال بعد در دهه شصت میلادی استاد دیگری در جنوب هند به نام کریشنام آچاریا Krishnam Achariya (۱۹۸۹-۱۸۸۸م) که استاد مسلم یوگا، آیورودا و جیوتیش بود شاگردانی را تعلیم داد که از بین آنان سه تن سه سبک جدید یوگا را به جهانیان ارائه کردند.

ب ک س آیینگر B.K.S Ayengar (۲۰۱۴-۱۹۱۸) سبک یوگای آیینگر را ابداع کرد وی که از معروفترین مربیان یوگای جهان است در دهه شصت و هفتاد میلادی با سفر به آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی با نمایش حرکات خارق العاده اش یوگا را به جهانیان نشان داد.، پاتابی جویس Pattabi Joice (۲۰۰۹-۱۹۱۵م) سبک یوگای آشتانگا را بوجود آورد و دسی کاچار Desikachar (۲۰۱۶-۱۹۳۸م) وینی یوگا را ابداع کرد.

شش سبک ذکر شده از جمله معروفترین سبکهای یوگای در حال حاضر جهان هستند، از اواخر قرن بیستم تا این زمان تعداد دیگری از کسانی که به صورت حرفه ای کار یوگا را دنبال کرده بودند به تدریج سبکهایی از یوگا را ابداع کردند که به این ۶ سبک اضافه گردیده بطوریکه گفته می شود حدود ۵۴ سبک مختلف یوگا در جهان وجود دارد که بعضا طرفداران زیادی را هم به سوی خود جلب کرده است نام بخشی از این سبکها به شرح زیر است:

 • شیواناندا
 • ساتیاناندا
 • اینتگرال
 • آیینگر
 • وینی یوگا
 • آشتانگا
 • یین یوگا
 • آنوسارا یوگا
 • آناندا یوگا
 • بیکرام یوگا
 • ایشتا یوگا
 • جیوا موکتی
 • تری یوگا
 • کریپالو یوگا
 • کندالینی یوگا
 • پاور یوگا
 • ریستوریتیو یوگا Restorative
 • سواروپا یوگا
 • وینی آسانا