نتایج حاصل از شرکت در کلاس های یوگا

تمرینات یوگا که امروزه در جهان بسیار فراگیر شده حاصل آموزش مربیانی است که در مراکز ورزشی، کلاسهای یوگا و اماکن عمومی هزاران نفر را با یوگا آشنا می سازند و نتایج مثبت یوگا را به آنان انتقال می دهند، کسانی که در کلاسهای یوگا شرکت می کنند بتدریج احساس می کنند: خوابشان بهبود یافته، فشار خونشان کاهش یافته، دیابتشان کنترل شده، انعطاف پذیری عضلات و اندامهایشان افزایش یافته، مبتلایان به آسم وضعیتشان بهبود یافته و بطور کلی سایر اندامها مانند قلب سلامتش بهتر شده، کلسترول خون کاهش یافته و دردهای مزمن بهبود پیدا کرده، با توجه به اینکه نتایج حاصل از شرکت در کلاسهای یوگا بیشمار است روز بروز بر تعداد شرکت کنندگان در کلاسهای یوگا بیشتر شده و یوگا در جهان فراگیر می شود.