نحوه انجام کشش گاوی گربه (چاکراواکاسانا) در یوگا

کشش گربه گاو (چاکراواکاسانا) یک یوگا ضروری است و دلیل خوبی دارد. این شامل حرکت ستون فقرات از حالت گرد (فلکسیون) به حالت قوسی (کشش) است. هر حرکت همراه با دم یا بازدم انجام می شود و این یک وینیاسا ساده (ارتباط دادن نفس به حرکت) است

این ژست ممکن است به عنوان بخشی از یک سکانس گرم کردن، یک دنباله آرامش یا به عنوان یک تمرین برای جلوگیری از کمردرد انجام شود.
فواید

خم کردن و گسترش ستون فقرات می تواند به بهبود گردش خون در دیسک های پشت شما کمک کند. این یک حرکت اساسی است، اما می تواند برای حمایت از کمر و کاهش درد و حفظ سلامت ستون فقرات بسیار مفید باشد، به خصوص اگر زمان زیادی را در حالت نشسته صرف کنید.

کشش گربه-گاو می تواند به شما در بهبود وضعیت و تعادل کمک کند. همچنین اعتقاد بر این است که از آنجایی که شما حرکات را با تنفس خود پیوند می دهید، یک حالت استرس زا و آرام بخش خوب است.
دستورالعمل های گام به گام

می توانید گربه گاو را روی تشک ورزشی یا روی یک زمین فرش شده اجرا کنید.

از روی دست ها و زانوهای خود شروع کنید، مچ های خود را زیر شانه ها و زانوها را زیر باسن خود قرار دهید.
ستون فقرات را به عنوان یک خط مستقیم که شانه ها را به باسن متصل می کند، در نظر بگیرید. سعی کنید این خط را تجسم کنید که از طریق تاج سر به سمت جلو و از طریق استخوان دنبالچه به عقب کشیده می شود. این موقعیت یک ستون فقرات خنثی است.
با نگاه کردن به پایین و بیرون، گردن را بلند نگه دارید