نکاتی برای حرکات کششی قبل از خواب

  • ابتدا بدن خود را گرم کرده و تمرینات را انجام دهید زیرا عضلات گرم بهترین نتیجه را خواهند داشت . حتی می توانید قبل از شروع تمرین ، دوش آب گرم هم بگیرید.
  • تنفس کنترل شده ای داشته باشید. تنفس آهسته و ریتمیک باعث افزایش آرامش می شود و به شما کمک می کند تا برای مدت زمان مناسبی کشش داشته باشید. سعی کنید هر حرکت کششی را حداقل برای 6-10 تنفس عمیق ریتمیک نگه دارید.
  • تمرینات را در حد سبک انجام دهید زیرا تمرینات شدید شبانه باعث افزایش دمای بدن و تقویت و تحریک شما می شود که هدف ما از خواب راحت این نمی باشد. این اتفاق می تواند بر خواب شما تاثیر گذاشته و حتی باعث بی خوابی شوند.
  • اگر بین هر حرکت احساس درد و ناراحتی داشتید، دست نگهدارید زیرا کشش های شبانه نباید به شما آسیب برساند. درد معمولا نشانه این است که کمی در تمرین زیاده روی کرده اید.