کمر درد و ایجاد دیسک کمر از مضرات یوگا

برخی از حرکات یوگا مانند حرکت Bharadvajasana، حرکت Bitilasana و حرکت Marjaryasana، به منظور کاهش درد کمر طراحی شده‌اند؛ اما اگر این حرکات به شکل نادرست انجام بگیره، میتونه باعث ایجاد درد بیشتر در کمر و دیسک کمر بشه. اگر کمر درد شما ناشی از آسیب نخاعی باشه انجام اشتباه این حرکات میتونه وضعیت شما رو بدتر کنه به ویژه اگر قبل از انجام حرکات یوگا، به اندازه کافی بدن رو گرم نکرده باشید.