3 گام برای تمرین شادی فعال

شادی فعال چیست؟

اولین معنای شادی فعال در مورد تأثیر مثبتی است که فعالیت بدنی بر سلامت کلی ما می گذارد. مدتهاست که به رابطه بین سلامت جسمانی و رفاه عاطفی علاقه مند بوده ام. من به دبیرستان رفتم تا در مورد برخی از سؤالات ذهنی-بدنی که در ذهنم می چرخد، کاوش کنم و بنویسم. هر چه بیشتر یاد گرفتم، بیشتر متقاعد شدم که مفهوم سازی جدایی ذهن و بدن یک اشتباه کامل است و اگر به طور کلی از مفهوم دوگانگی ذهن و بدن عبور کنیم، بهتر به ما خدمت خواهد کرد.

هر چیزی که در زندگی ما معنادار است و تک تک ادراک ها از طریق حواس فیزیکی به ما می رسد. احساسات تجربیات بیوشیمیایی کاملاً تجسم یافته ای هستند و هر یک از ما یک سیستم ذهن و بدن کاملاً یکپارچه هستیم که بر روی یک حلقه بازخورد پیوسته و به هم پیوسته اجرا می شود.

فکر می‌کنم اکنون نه «ارتباط» ذهن و بدن – زیرا نمی‌توانید چیزی را که جدا از هم نیست به هم وصل کنید، بلکه یکپارچگی ذهن – بدن است که می‌تواند هماهنگ یا ناهماهنگ باشد. و تلاش در جهت اولی به طور قابل توجهی کیفیت زندگی ما را افزایش می دهد. مغز یک اندام فیزیکی است که در زیست شناسی بسیار ریشه دارد و تغذیه بدن ما با تغذیه خوب، خواب و آب کافی و فعالیت بدنی نیز مغز ما را تغذیه می کند.
چگونه حرکت ما را شادتر می کند.

جدیدترین تحقیقاتی که از فواید ورزش برای مغز حمایت می کند، شگفت انگیز است. در دهه گذشته، علم آموخته است که عضلات ما به عنوان دستگاه های تولید غدد درون ریز عمل می کنند. هنگامی که ماهیچه های خود را منقبض می کنیم، مانند هر نوع حرکتی، آنها مواد شیمیایی و پروتئین هایی را در جریان خون ما تولید و ترشح می کنند که برای سلامت مغز و رفاه عاطفی ما عالی هستند. به عبارت دیگر، ما می‌توانیم داروهای ضدافسردگی درونی خود را از طریق فعالیت بدنی تولید کنیم.

اگر می‌خواهیم حسی از هیبت را تجربه کنیم، یک احساس فوق‌العاده که به شدت با سلامتی مرتبط است، می‌توانیم از خودمان شروع کنیم و به طور منظم چند لحظه وقت بگذاریم تا از شگفت‌انگیز بودن سیستم ذهن و بدن انسان درک کنیم. این بدن هایی که ما در آنها زندگی می کنیم معجزه آسا هستند. و تجسم اساسی ترین تجربه مشترک بشر است. به جای سیستم دوگانه سنتی که در آن سلامت جسمی و روانی به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد، مایلم ببینم که ما با آنها به طور هم افزایی رفتار کنیم و بر هماهنگی ذهن و بدن، تجسم مثبت و رفاه کل فرد تمرکز کنیم.