تغذیه

 

🚫

 

 

 

 

اشتباهات بعد ورزش کدامند؟

🔹هیچی نخوردن
🔹استراحت نکردن
🔹ننوشیدن آب کافی
🔹بلافاصله دوش گرفتن
🔹خوردن غذاهای سنگین
🔹مصرف نوشیدنی های انرژی زا

هفت سنگ🌿🍃🍂🍀🍁🌳🌾🌱☘🌴💐
تری گونا یا گوناهای سه گانه

سه گوهر یا سه صفت شاکله جهان هستی از پراکریتی(pracriti) پدید می ایند

و عبارتند از
ساتوآ
راجاس و تاماس

ساتوآ در گیتا (کتاب کهن سانسکریت) جوهر روشنایی یا تمایل به صعود تصاعدی است،صعودی که درخشان و منزه است و انسان را به سوی معرفت و شادی و سرور (sukham) راهبر است

راجاس جوهره تحرک یا تمایل به انبساط است که ایجاد کننده عطش حیات و دلبستگی است

و تاماس جوهره تاریکی یا سکون و تمایل نزولی است که پدید اورنده نادانی و ناهوشیاری است و عامل گمراهی همه موجودات است

ساتوا انسان را به سوی معرفت و
راجاس به سوی فعالیت رهنمون میسازند
و تاماس
ادمی زاده را در مغاک تیره توهم مبهم خلسه خواب الوده غرقه میسازد